Klippfiskæraen

Klippet fra:

Hovedbildet, også i Bodø før og nå:

Klippfisktørking på Godøynes  Foto: Helgesen