1949Merkurgården

Merkurgården – et moderne forretnings og boligbygg


Gir plass til 6 forretninger, 23 kontorer og 5 leiligheter.                                                                                                Nordlandsposten 1949


Arbeidet med den nye Merkurgården ble påbegynt i juli måned 1947. Gården er nu nesten helt ferdig og de aller fleste leieboerne er flyttet inn, det som gjenstår av arbeide er ubetydelig.


Merkurgården har en bebygget grunnflate på 756 kvm., et bebygget volum på 9775 kubikkmeter og et brutto gulvareal på 3368 kvm. I 1. etasje er innredet 6 forretninger, i 2. etasje er det 23 kontorer, foruten vaktmesterleilighet samt dame og herretoaletter. I 3. etasje er det 5 leiligheter. I kjelleren er det lagerrom for forretningene og på loftet er det innredet vaskeri, tørkeri og flere vareboder for leieboerne Huset er utført i mur og betong og det kan blant annet nevnes at det på grunn av den belgiske mursten som en var nødt til å benytte, ble det fordyret med hel 26.000 kroner. Det arbeidet som nå gjenstår er hovedsakelig å legge takstein. Steinen leveres fra Alta.

Bodø Skotøymagasin må dessuten flytte inn før gulvbelegget blir lagt i forretningens lokaler fordi gulvbelegget på grunn av dokkarbeiderstreiken i London, ennu ikke er kommet til Norge.

Bygget er tegnet av arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas Oslo og tekniske konsulenter har for varme og sanitæranlegg vært Borgen og Conradi.  A/S Høyer for betong og ing. Ullstrand for det elektriske anlegg.  Sandberg og Sønn har vært administratorer og Trondhjem Cementstøperi og Entrepenørforretning A/S som hovedentrepenør. De som videre har deltatt i oppførelsen av bygget er følgende: Elektriskinstalasjon Bodø, Bodø Elektriske Bureau, Varme og sanitæranlegg Christian Wisbeck Oslo, Maling og malermester Joh. Johannesen Bodø, tømmer og snekkerarbeid Byggmester Alfred Karlsen Bodø, glassarbeid Glassmester Haugland Bodø. Blikkenslagerarbeid blikkenslager P. Johnsen Bodø, vare og personheis montert av Fridthjof og Ludolf Olsen mek. Verksteder Bodø, mur pusse og flisearbeid murmestrene Johnsen og Larsen Bodø, innredningen i Jakob Klettes urmakerforretning er utført av snekkermester Olaf Johannesen og en Merkurstøtte som skal settes opp på den ene langveggen er under støpning ved J. Johnsens Metallstøperi Bodø.

Følgende har leiet kontorlokaler: Sandberg & Sønn, sakfører Julius Moe, assuranseagent Rolf Frittz, tannlege Præsteng, agent Gunnar Lund, tanntekniker Berge, Dundas Handelsskole, Vestlandske Petroleumscompani, Saltens Bilruter og Nordland unge Høire.

Butikklokaler: La France blomsterforretning, Johs. Hoff Farvehandel, urmaker Jakob Klette, Bodø Skotøymagasin og Olaf Brunes.


Mer kommer om de forskjellige leietakere, samt flere blder --   etter hvert :)

Kommentarer på Facebook

Bodø får førsteklasses restaurant

Håndverkerrestauranten åpnes over påske.

Nordlandsposten 13. april 1949

Det er jo ikke skryt når en sier at det nye Bodø som reiser seg av ruinene får et moderne og tids. messig preg.  Etter hvert rykker byens forskjellige firmaer inn i vakre i praktiske lokaler hvor publikum kan bys den beste service. Vi har fått flotte hoteller som helt ut tilfredsstiller tiden krav og nu skal også Bodø få en førsteklasses restaurant. Byen har i grunn manglet et slikt etablissement, men nu kommer det.

Over påske åpner håndverkerrestauranten og byen vil dermed få et sted som man kan være stolt av. Restauranten har fått et meget smakfullt og morsomt lokale i rotunden i den nye «Håndverkeren». Rammen enkel og tiltalende og det samme kan sies om utstyret. Man kan sitte i behagelige lave sofaer og lokalet har i det hele et intimt og koselig preg som gjør at publikum sikkert vil like seg der.

Ves siden av det egentlige restaurantlokale er det en mindre sal som kan brukes til kafe om dagen og om kvelden kan den leies ut til sluttede selskaper. Det er som kjent restauratør Arne Tveraabakk som skal drive håndverkerrestauranten. I ham har hånverkerforeningen fått en førsteklasses fagmann som øyensynlig også har de egenskaper som skal til for å drive et slikt etablissement på en tilfredsstillende måte.

Det er all grunn til å lykkeønske både foreningen og byen med dette tiltak og publikum vil også vise at det setter pris på det. Håndverkerrestauranten har alle chanser til å bli et yndet og søkt sted av Bodøfolk når de skal «gå ut» en kveld, og i rent turistmessig henseende er det av den største betydning at byen har en moderne og førsteklasses restaurant.