Byutvikling
Domkirken

Bodøbyens utvikling


Noen eksempler på hvordan byen har utviklet seg gjennom årene


I Facebookgruppa "Bodø før og nå", har vi i en del år nå kunnet følge diskusjonene om de gamle bildene som dukker opp fra gruppas medlemmer. Her følger noen utvalgte.

Bodø sentrums utvikling, sett fra Kirketårnet

Se på Facebook

Her er en samling bilder som viser utviklingen til en del av Bodø sentrum. Bildene under er alle tatt fra kirketårnet og ned mot havna. De fleste bildene er tatt fra den gamle Bodø kirke, som sto ferdig i 1888 og brant ned under bombingen, 27. mai 1940, mens de siste bildene er fra dagens Domkirke, som ble åpnet i 1956.

I bildeglideren til høyre, vises bilder fra området bildene under har kameraet rettet mot.

Klikk på bildene for større versjon

Flere bilder fra samme området                    Klikk for større bilder

1888

Sentrum sett fra kirketårnet

Dette er nok et av de første bildene som er tatt av sentrum fra kirketårnet. Kirka sto ferdig i 1888. Fotograf er ganske sikkert Nicolai Helgesen. På Falcodden mangler blant annet det som fra 1938 ble Løvoldgården. Dette sto ferdig rundt 1890.

1910 - 1930

Sentrum og Kirkegata

Bildet er sannsynligvis fra 1910-1930

Sjekk materialdungen i Kirkegata mot annet bilde med samme dungen, ang. datering.

1912 - 1924

Sentrum og Kirkegata

Toldboden er, Tårn 2 på Grand, er ikke på bildet.

1930 ca.

Sentrum og Kirkegata

Et bygg på Valen kan skimtes, dette kom opp i 1930.

1932 ca.

Sentrum og Kirkegata

SDS bygget er ferdig (1930). Margarinfabrikken er ikke påbegynt(1936).

1934 ca.

Sentrum og Kirkegata

Her er ikke kullkranen til Jakhelln kommet opp, tatt i bruk i 1936, mens på neste bildet er den.

1936 ca.

Sentrum og Kirkegata

Norrøna Hotell i Kirkegata ser ut til å være ferdig eller nesten ferdig(høy mur rundt). Her er kullkranen kommet på plass. Tatt i bruk 1936,

Produsent: Carl Normann.

1939

Sentrum og Kirkegata

Grands siste utbygging før krigen sto ferdig i 1939, her kan vi så vidt skimte at det er kommet opp, så da kan vi vel anta at bildet er fra dette året. Neste vår ble jo byen borte.

1990

Sentrum og Kirkegata

Gjenoppbyggingen er over for mange år siden, nå er utskiftingen av etterkrigsbyggene i gang og Central Hotell, til venstre, er utskiftet for lengst.

1990

Sentrum og Kirkegata

Gjenoppbyggingen er over for mange år siden, nå Bygges det nytt Rådhus bak det vi ser her, som var ferdig i 1959..

ANNA BENONI Parken


Noen bilder fra Anna Benoniparken før og nå.

Kom gjerne med litt historie fra parken og om ho Anna

Før 1930

Sentrum og Kirkegata

Før 1930 sto det mange småhus i den nåværende parken og på andre siden av Dronningens gt. sto meieriet.

(utsnitt av et større flyfoto fra 1929).

1930-tallet

Sentrum og Kirkegata

På 1930-tallet, sto dette bygget på plassen, byens Samvirkelag flyttet inn i nytt bygg, etter en brann i Storgata 15, hvor det først holdt til. Bondeungdomslagets første Kaffestove i Bodø, ble også etablert her i 1932..

Ho Anna

Sentrum og Kirkegata

Og navnet fikk den fra denne dama, ho Anna Benoni.

Hvorfor det navnet?:

1970 ca.

Sentrum og Kirkegata

Anna Benoniparken, slik vi husker den fra 1960 og 70-tallet. Ja faktisk før den fikk sitt navn.

Parken i dag

Sentrum og Kirkegata

Omtrent slik har parken sett ut de siste årene.

Foto: Ole-Anton Øvergård i "Bodø i dag":