Navn i Bodø

Nord 1

Gamle Bodø.com

Navn i Bodø

Publiset i Avisa Nordland :13. mai 2016. 

Bodø har fostret mange som har gjort seg bemerket. Her har du 100 av dem som er født her, tilflyttet eller utflyttet i byens 200 årige historie.


Født på 1700-talletErik SCHYTTE Professor(1729-1808. Var prest i over 50 år, men huskes best som en av Nordlands først utdannede leger. Fikk etablert både sykehus og apotek i Bodø og ble husket som en mann med humor og som en sann venn av folket. Schytte døde strengt tatt før Bodø ble til, men var så viktig at han får være med likevel.)


Christen SVERDRUP (1771-1829. Kjøpmann som først eide, og så solgte Hundholmen, som ble starten på Bodø by. Opprettet også handelsstedet på Kjerringøy.)


Carl Johan GERSS (1779-1843. Svensk-finsk handelsmann som var den første til å få handelsborgerbrev i Bodø. Gerss var sentral i den såkalte «Bodøsaken» da det var han som forsøkte å smugle varer inn fra England.)


Christian Albrecht (VON) JACKHELLN (1784-1868. Handelsmann og stamfar til Jakhelln-dynastiet. Kom til Bodø fra Danmark og startet opp en meget suksessfull virksomhet her. Satt også tre peropder på stortinget.)


Marcus Fredrik STEEN (1787-?. Sogneprest. Gjorde en aktiv innsats for å få kvinner til å amme, da han mente dette var sunt og kunne forebygge barnedødelighet. Var også sentral i å spre informasjon om hva man kunne gjøre for å unngå sykdomssmitte og viktigheten av renhold i hjemmet.)


Henrich Helliesen (1790-1861. Kompromissløs toller som beslagla alt han fikk tak i av engelsk smuglergods i «Bodøsaken».)


Melchior Koch (1795-1866. Handelsmann og senere ordfører. Startet Koch-dynastiet i Bodø.)


Olaus Holter (Sogneprest. Var sentral i mangt og meget. En av de mer positive tingene var at han snakket ut mot det han kalte «Lappehån» og uttalte bl.a: «Vore lapper er ikke saa daarlige og vonde som mange af os Nordmænd skal have det til») 

Født på 1800-tallet


Anna Elisabeth SVERDRUP/ELLINGSEN/ZAHL (1800-1879. Kjøpkvinne. Arvet handelsstedet på Kjerringøy og ble beskrevet som «den dyktigste kvinne i Nordland.» Var gift med Jens Nicolai Ellingsen og senere Erasmus Bendigt Kjerskow Zahl, som hun drev handelsstedet med)


Johannes Thomas LARSEN (1820-1866. Ekstremt engasjert lærer, som skapte hodebry for maktapparatet med sine meget velformulerte klager om tingenes tilstand. Kjempet for bedre forhold på skolene, og sendte også kritiske brev om blant annet Jakhelln og Koch-monopolet i byen, og dårlig byplanlegging.)


Sivert Nielsen (1823-1904. En allsidig mann som er mest kjent for å være postmester og stortingspresident. Han ble også bedt to ganger av kong Oscar II om å danne regjering.)


Olaus Johanson (1843-1910) (Svenske som startet det som i dag er Bodøs eldste manufakturforretning O. Johanson)


Otto Koch (1844-1908. Kjent som en klok og nøktern forretningsmann. Startet varemagasinet Otto Koch AS i 1874, der også senere viktige handelsmenn i byen hadde sin læretid.)


Adelsteen Nordmann (1848-1918. Kunstner. Malte romantiske fjordlandskap og er kjent som den første kunstneren som brukte midnattsola som motiv.)


Hildur «Ørna» RØRDAM (1854-1914. Var med på å etablere Bodø sanitetsforening og var også formann i foreningen i 18 år. Jobbet iherdig for kvinnesaken og hadde som motto at «kvinder må frigjøres fra lenker, bånd og tvang»)


Nicolai Helgesen (1854-1936. Kjent over hele Nordland som en dyktig fotograf. Startet opp fototudio, som fikk flere filialer rundt i fylket.)


Bertrand Gundersen (1854-1915. En usedvanlig dyktig mann som fungerte både som lærer, rektor, ordfører og stortingsmann. Var også en stund redaktør for bladet «Nordland»)


Rasmus Schjølberg (1860-1943. Jurist og etter hvert overrettssakfører i Bodø. Engasjerte seg stort i gruvedrift og fossekraft og var også en pådriver for å få bygget Nordlandsbanen.)


Breder Carlsen (1862-1936. Handelsmann og oppfinner. Utviklet blant annet en redningsvest han kalte «redningsapparatet Tethys.» En som kjøpte redningsvesten var Roald Amundsen. Han uttalte etter en pol-ekspedisjon at apparatet hadde reddet livet til mange menn som falt på havet.)


Ragnar Schjølberg (1865-1929) Jurist og gründer som, sammen med sin bror Rasmus (som senere trakk seg ut av virksomhetene) sto bak all verdens etableringer. Deriblant sildoljefabrikken på Burøya. Var også en pionér innen kunstig tørking av klippfisk.)


Alexander Jørgensen (1872-1922. Kunstner. Var elev av Christian Krohg og Harriet Backer. Malte mange store marinebilder, men flere av disse gikk tapt under bombingen av Bodø i 1940.)


Louise Engen (1873-1947. Fotograf og politiker. Satt 10 perioder i Bodø bystyre for Venstre og Avholdspartiet, og var også stortingskandidat flere ganger. Var brennende engsjert i kvinnesaken og stiftet Bodø Kvinneråd i 1918. Hun var også formann for kvinnerådet i 16 år.)


Frithjof Andersen (1876-1937. Organist og komponist. Gikk nesten i historiens glemmebok, men har, etter et funn av en stor samling av hans verker i en kiste i Domkirka i Bodø, blitt dratt fram i lyset igjen.)


Kristine Oppegaard (1884-1954. Dreven handelskvinne og medlem av Bodø bystyre. Startet i 1910 engrosforetningen Kristine Oppegaard AS.)


Paul Knaplund (1885-1964. Utvandret til USA og ble etter hvert norsk- og historieprofessor ved universitetet i Wisconsin.)

 

Laila Falch (1891-1950. Norges første kvinnelige speiderleder og en pionér for pikespeidersaken i Nord-Norge.)


Lorentz Braseth (1894-1961. Redaktør, politiker og fredsforkjemper. Redaktør for «Nordlands Fremtid». Var sterk motstander av nazismen og facismen og nektet å gi ut avisen under krig- og okupasjonsårene, til tross for sterkt press.)


Håkon Evjenth (1894-1951. Forfatter og Jurist. Mest kjent for sine barnebøker der handlinga var lagt til den nord-norske naturen. Blir beskrevet som en foregangsmann for naturvern og friluftsliv.)


Leif Jensson (1899-1948. Radiopionér og NRK-journalist. Ble legendarisk fordi han, på modig og oppfinnsomt vis, fortsatte å bringe folket uavhengige nyheter etter den tyske invasjonen.)


Kjell Tellander (1899-1968. Rådmann og stortingsrepresentant. Sentral i gjenoppbyggingen av Bodø etter krigen.)


Johan Brynjulf Foss (. Boktrykker og mannen som etablerte Nordlands Amtstidende i 1862. Avisen ble raskt solgt videre, og utviklet seg etterhvert til å bli Avisa Nordland.)


Per Gulbransen (1912-2000. Entreprenør og motstandsmann. Startet bedriften Per Gulbrandsen AS i 1945. Bedriften ble sentral i gjenoppbyggingen av Bodø etter krigen.)


Anton Gisle JOHNSON (1893-1967. Overlege og motstandsmann. Leder for Milorg i distriktet under krigen. Også sentral i gjenoppbyggingen av Bodø.) 


Født på 1900-2000-tallet


Olaf Bøe (Frontfigur i gammeldansbandet Olaf Bøe's kvartett)


Erling Sannes (1900-1982. Skipsreder, motstandsmann og medlem av gjenreisningskomiteen for Bodø etter krigen.)


Vebjørn Tandberg (1904-1978. Grunnlegger av Tandbergs Radiofabrikk, og en som tidig forsto viktigheten av gode arbeidsforhold for arbeiderne.)


Reidar Carlsen (1908-1987) Politiker. Var handelsminister og fiskeriminister i Gerhardsen-regjeringen, og ble senere direktør for Utbyggingsfondet for Nord-Norge.)


Egil Johnson (1922-2013. Fotograf og friluftsentusiast. Var med og startet fotofirmaet Johnson og Sotberg. Han var en av ildsjelene bak Bodømarkas venner og fikk Bodø bys kulturpris sammen med broren Gisle for sitt arbeid for friluftslivet.)


Sara Johannesen (F: 1922. Politiker. Ble i 1973 valgt inn som første kvinne i Nordland fylkesting.) Oscar Bodøgaard (1923-2011. Kunstner. Markant personlighet i nord-norsk billedkunst. Fikk Nordland fylkes kulturpris i 1996)


Markus Andresen (1924-2015. Høyesterettsadvokat. Yrkesaktiv i nærmere 50 år og ble beskrevet som en nestor blant forsvarsadvokater.)


Gunhild Støver (F: 1925. Bodøs første kvinnelige ordfører i årene 1978-1982.)


Leif Aune (1925- Ingeniør og Bodøs første Arbeiderparti-ordfører. Senere statssekretær og statsråd i kommunal- og arbeidsdepartementet.)


Anna Maria WESSEL-BERG (1926-2006. Seksjonsoverlege. Etablerte den gastromedisinske endoksopienhet ved daværende Bodø sykehus i 1974, og var den første kvinnelige overlege i gastro-/endoskopifaget i Norge. Hun mottok flere æresbevisninger, blant annet kongens fortjenestemedalje i sølv.)


Alfred Nilsen-Nygaard (1929-2013. Politiker og næringsdrivende. Fikk i 2001 kongens fortjenestemedalje i sølv for sin innsats i offentlig og privat virksomhet.)


Torbjørn Haug (1929-2006. Bankmann og politiker. Var administrerende direktør i Nordlandsbanken, og i to år også Den norske bankforenings formann.)


Knut R. HOFF (1931-2011. Journalist og forfatter. Jobbet i flere tiår i Nordlandsposten og ga ut flere bøker og diktsamlinger.)

 

Ole Marius STRAND (F: 1931. Har jobbet frivillig for Grand idrettsklubb i en mannsalder. Spilte også 18 år på fotballaget)

Sigmund Lillebjerka (1931-2015. Dirigent og komponist. Var en sentral leder og komponist for Bodø Sinfonietta og en stor kulturpersonlighet i Bodø.)


Gunnar Næss (1931-2013. Musiker og legendarisk musikklærer. Har undervist en hel bråte bodømusikere i sin tid.)


Shirley Bottolfsen (F: 1934. Hverdagshelt. Har i over 30 år samlet inn penger og hjulpet med å skaffe mat og andre nødvendigheter til de som måtte trenge det.)


Hans Menzoni (F: 1934. Bodø ukronede motekonge. Har drevet kles-og skobutikker i byen i en mannsalder.)


Ivar Jørgensen (F: 1939. Administrerende direktør i Elektro. Har sammen med sønnen Einar bygd opp Elektro til å bli en heidundrende suksessbedrift.)


Harald «Dutte» BERG (F:1941. Tidligere fotballspiller som var sentral i å gjøre Bodø/Glimt til en toppklubb på 1970-tallet. Første ledd i en endeløs rekke Berg'er i klubben.)


Petter Tomassen (1941-2003. Politiker og datafantast. Var stortingsrepresentant og senere både industriminister og næringsminister. Grunnla NordlandsData AS som senere ble en del av iTet.)


Per Pettersen (F: 1941. Den ene av to ordførere som har hatt vervet i tre periode i strekk.)


Jan Holt (F: 1942. Overlege. Har jobbet på barneavdelinga på Nordlandssykehuset siden 1974 og har vært med å utvikle pediatri til en spesialitet både lokalt og nasjonalt. Ble i 2012 tildelt kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid.)


Arne Hanssen (F: 1944. fotballspiller. Var spiss under Glimts første storhetstid på 1970-tallet. Det ble sagt at hvis Hanssen først fikk ballen i beina i og rundt 16-meteren, ble det mål.)


Ann-Karin Bodøgaard (F: 1945. Artist og ballettpedagog. Visstnok den første i Bodø som fikk platekontrakt. Kanskje mest kjent for sitt dansestudio og for å etablerte faglærerutdanning i dans i byen.)


Geir Lundestad. (F: 1945. Historiker og tidligere direktør for Det norske Nobelinstitutt.)


Tor B. JØRGENSEN (F: 1945. Tidligere domprost og biskop. Folkekjær og tidvis omstridt biskop med et sterkt samfunnsengasjement.)


Svein Lundestad (F: 1947. Historiker som sin bror Geir. Har blant annet vært leder for Bodø kommunes byhistoriekomité.)


Henning Gravrok (F: 1948. Saksofonist og musikkpedagog som har vært sentral i Bodøs jazzmiljø i en årrekke.)


Asbjørn «ASA» KROGTOFT (F:1948. Musiker. Frontfigur i det legendariske bodøbandet 1-2-6 som herjet hitlistene i 1967 med singelen «Graveyard paradise»)


Knut Eide (F: 1948. Skuespiller, animatør og quiz-general. Ble en av byens første kjendiser etter å ha spilt «Bodø» i tre Stompa-filmer.)


Gunnar Johansen (F: 1948. Gründer og entreprenør. Tok over faren, Gunvald johansens lille snekkerbedrift og gjorde den til et millionkonsern.)


Else Skagen (F: 1949-2013. Bodøs egen pop-prinsesse på 1960-tallet.)


Elise Thue NILSEN (F: 1949. Rørleggermester og vvs-ingeniør. Tok over som toppleder i familiebedriften Nilsson AS i 1980 og drev selkapet i 18 år, før hun solgte i 1998.)


Halvdan Sivertsen (F: 1950. Artist som neppe trenger noen nærmere introduksjon.)


Odd Tore FYGLE (F: 1950. Den andre tre-perioders ordføreren. Som Pettersen representerer Fygle Arbeiderpartiet.)


Erik Vea (F: 1951. Skøyteløper som i senere tid har blitt klassevinner i uoffisielle VM for veteraner fem ganger. Er også hovedperson i Di Derre-sangen «Erik Vea».)


Terje Nilsen (F: 1951. Låtskriver og visesanger. Mest kjent for sangen «Mjelle», som enhver bodøværing med respekt for seg selv burde kunne.)


Ove Jacobsen (F: 1952. Professor i økologisk økonomi. Driver forskning og underviser i problemstillinger som ligger i skjæringsfeltet mellom økonomi, natur og kultur.)


Hans Inge FAGERVIK (F: 1952. Plateartist som også har engasjert seg stort i arbeid mot rusmisbruk.)


Øystein Bjørbæk (F: 1953. Lærer og diskoskaster. En av Norges mest meriterte diskoskastere med et hav av NM-medaljer fra 70- og 80-tallet.)


Tor Arne VIKSJØ (F: 1954. Gründer og administrerende direktør i DIPS.)


Arild Olsen (F: 1954. Direktør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) Den eneste arbeidsgiverorganisasjonen i Norge med hovedkontor utenfor Oslo.)


Frode Mellemvik (F: 1954. Professor og tidligere høgskolerektor. En sentral drivkraft bak etableringen av universitet i Bodø.)

Mona Evjen (F: 1955. Friidrettsutøver. Var i mange år en av landets beste sprintere. Hun satte norsk rekord på 200 meter i 1982, og den sto helt fram til 2012.)


Heather Hebbert (F: 1956. Danser og ballettpedagog. Var blant annet med på å starte danselinja på Bodø videregående skole i 1992.)


Tom Eirik MOLLNES og KNUT TORE LAPPEGÅRD (F: 1956, 1961. Forskere. Har gjennom sin forskning skaffet ny kunnskap om komplementsystemet (proteiner i blod), noe som fikk internasjonal oppmerksomhet.)


Inger Ellen NICOLAISEN (F: 1958. Gründer og foretningskvinne. Grunnla Nikita hair i 1984. I dag eier hun ett av Europas største frisørkonsern; Raise gruppen AS, som Nikita-kjeden er en del av.)


Bjørn Andor DRAGE (F: 1959. En usedvanlig musikkyndig mann som har Komponist, musiker, konsertorganist og musikkonservatorieprofessor som arbeidstitler. Har blant annet vært dirigent og kunstnerisk leder for Bodø Sinfonietta og har vunnet en rekke priser for sitt arbeid.)


Are Bredahl SIMONSEN (F: 1960. Musiker. Har vært lydtekniker på Hønsehuset i en årrekke. Fikk Bodø bys kulturpris i 2006)


Morten Abel KNUTSEN (F: 1962. Artist og frontfigur i The September When, Mods og Peltz)


Kristin Kostopoulos (1963-2016. Sangerinne og musikkprofil. Var også i mange år sanglærer ved Bodø videregående skole. Fikk Bodø bys kulturpris i 1995.)


Jahn Ivar «MINI» JAKOBSEN (F: 1965. Tidligere legendarisk Glimt- og landslagsspiller. Til tross for at han har blitt litt trondheimifisert er han fortsatt en utmerket Bodø-patriot.)


Marianne Dahlmo ( F: 1965. Tidligere langrennsløper i verdensklasse. Var blant de første kvinnelige utøverne som mestret skøyteteknikken.)


Per Sundnes (F:1966. Mediemann. Tidligere Melodi Grand Prix-general, som ga konkurransen en real oppsving.)

Susanne Lundeng (F:1969. Fiolinist og folkemusiker)


Lisa Dillan (F: 1969. Vokalist og improvisasjonskunstner. Har gjort alt fra akustisk vokalimprovisasjon til Elvis. Sist sett i det «eksperter» (eventuelt undertegnede..) mener burde vært Norges bidrag til Eurovision Song Contest.)


Runar Berg (F: 1970. Har vært en av Glimts mest sentrale spillere gjennom et titalls år. Har markert seg som en viktig støttespiller for klubben også etter han la opp.)


Erik Johansen og GØRAN AAMODT (F: 1970, 1972. Parkenfestivalens fedre. Takket være disse to har bodøfolket fått gleden av konserter i verdensklasse siden 2006.)


Hans-Erik Skjæggerud (F: 1973. Fagforeningsmann. Leder YS-forbundet Parat, og er dermed sentral i lønns-og arbeidsvilkårsforhandlinger for forbundets omkring 35 000 medlemmer.)


Endre Lund ERIKSEN (F: 1977. Forfatter. Best kjent for sine bøker om Pittbull-Terje)


Jørgen «Joddski» NORDENG (F: 1978. Artist. Teknisk sett ikke fra Bodø, men har likevel framstått som en eksellent Bodø-ambassadør. Både med Tungtvann og som soloartist.)


Marie Blokhus (F: 1982. Skuespiller. Har skutt opp på stjernehimmelen de siste årene. Foruten utallige teateroppsetninger, er Marie også kjent fra NRK-serien «Side om side».)Pelle politibil (F: 1986. Politibil som lika fart, og ula som en storm. Har trafikksikkerhet for barn som fanesak, foruten å fakke tyver. Jobber i team med onkel Rikard (skaper Åge Magnussen).) Kråkesølv (F: 2007. Rockeband bestående av Fredrik William Olsen, Petter og Kristoffer Nohr Unstad og Jørgen Smådal Larsen.) Sirkus Eliassen (F: 2011. Band bestående av brødrene Magnus og Erik Elissen. Tok hit-listene i Norge med storm med sanger som «Æ vil bare dans» og «Hjæm til dæ».) For ordens skyld - dette er ingen komplett «hvem er hvem» i Bodø gjennom 200 år, men et utvalg personer som er født i, tilflyttet eller utflyttet fra Bodø siden 1816. Vi ser ikke bort fra at noen kan være uenige med utvalget.

Flere aktuelle:


Ørjan Berg, Marie Simonsen, Oscar Bodøgård, Harald Bodøgård, Ottar Johansen.

Christian Albrecht Von Jakhelln 1784-1868

Louise Engen 1873-1947

Flere personer i Bodø: