1900-1909

Nord 1

Gamle Bodø.com

1900 -

 • Linerleveien 2 "Hammarn"
 • Baker Strand Torvgata 1, Nabohuset til Ramsongården.
 • Veien forbi Bodin kirke blir flyttet i forbindelse med ny vei til Kvalvåg. Skulle ligge 13 meter fra veggen. Stein som var til overs fra kirkegjerdet skulle tilkomme veivesenet. Det ble bygget trågjerde ellers rundt den nye og gamle veien
 • Urmaker Ingebrigsten åpner forretning. Han flytter til Ålesund i 1904 og senere til Trondheim.
 • Symra ble stiftet 12.Januar av IOGT. Ungdomslaget stiftet også en håndskrevet avis den 15.Januar. (Se 1882)

1901 -

 • AGA Fruktlag etablert, Foretning i Storgata 5, naboen til Grand hotel. Et utsalg i Havnegata og et etterhvert i Sjøfartsbygningen. Det i Havnegaten etter det jeg forstår var den som kom opp på bussholdeplassen, uvist år. (Se også 1966)
 • Husmorskolen tilknyttet Landbrukskolen, etablert fra 1.April
 • Bodø Husflidskole for barn. Holdte til i Ynglingsforeningen til smågutkurset.

1902 -

 • Rønvik asyl (Byggeperiode 1895-1902) Bilder 1-4
 • Rønvikveien 28

1903 -

 • Kapellet ved Rønvik sykehus sto ferdig.  Bilde 13
 • Saltstraumen kirke flyttet til sin nåværende plass. Bilde 5
 • I. Chr. Hansen Manufaturforretning i Storgata 9A. I dette bygget kom utsalget for Bertnes Uldvarefabrikk etterhvert. Bilde 6
 • Nordly grendehus. (Se 1937 og 1984)

1904 -

 • Dampskipskaia åpnet 23.Juli med DS Vesterålen som første skip. Arbeidet med kaiannlegget ble startet i 1901. Se bildeserie
 • Moloen. Påbegynt i 1892.   Bilde 7
 • Tandberggården i Storgata 22. Bilde 8
 • Nordlandsmuseet som Fiskerimuseet åpnes for publikum i April.(Fiskerimuseet se 1888,1932 og 1936) Her holdt også Folkebiblioteket til.   Bilde 9
 • Prinsens gate 110 eller 112 (kullkolonien).
 • Sandgata 9 (kullkolonien).
 • Rensåsgata 7 og 9  (kullkolonien).
 • Sildoljefrabrikken. Nordland Kraffoderfabrik Ragnar Schjølberg.
 • En Dansk motorfabrikk etableres i byen. (Mulig i 1905).

1905 -

 • Georg Øyesvold etablert. Flytter til Storgata 18 i 1915.
 • Harald Bjørnsen "SkoBjørnsen" Etablert. Var først i Baker Pedersens gård i Storgata 60. Flyttet senere til Storgata 19, til slutt kjøpte Bjørnsen vognmann Ellingens gård i Dronningens gate 26 og drev der til krigen brøt i 1940. Bjønsen eide gården i Torvgata 6 og bodde der, etter krigen bygde Bjørnsen opp foretningen på den gamle boligtomta (Se 1960).
 • Saltens Skogselskap ble stiftet 11.Februar i Bodø med tre Fogder, Salten, Lofoten og Vesterålen. helgelanf kom også med fra den 23.juni. Dette ei vidreføring av Nordlands Amts Skoghusoldningsselskab (Se 1898).
 • Fridtjhov Anderssen flytter til byen 1904 fra Beiarn og med sine brødre blåser han liv i Bodø sangforening som har ligget nede i 10 år. 

1906 -

 • Kirkeveien 23 "Gjerde"
 • Jacob Klette ettablert dette året i ca. Storgata 20
 • Idrestsplassen blir anlagt dette året av B&OI, opprustet i 1937.
 • Mudringen innenfor moloen  var ferdig.

1907 -

 • Storgata 63 "Fische"(Bolighus). Magnus Fische etablerte kullforetning dette året. han var i en periode skipsreder(Ukjent årstall). Firmaet ble A/S i 1923. Fransk Konsul fra 1917 og Portugisisk konsul fra 1927. Var også Kommisjonær for Norsk Brændselolje A/S.
 • Hjartøy-Tunet i Lagårdveien. Huset flyttet fra Landegode.
 • Emilie Jensen kolonial starter opp dette året i Kongens gate 29. Forretningen ble forandret i 1917 utvidet en del ganger før 1940. Lagt ned under navnet Hoset i 2013, da lå forretningen i Kongens gate 31.
 • Bodin gamlehjem på Seivåg gjøres om til fattighus i Mai.

1908 -

 • Storgata 20 "Perret Gården". Perret var i Storgata 32 før dette året. Etter krigen er adressen Storgata 16.  Bilde 14
 • Fram kino
 • Kristine Oppegård etablert frukt og grønnsaksforetning, opphørte i 1931, kun engros innen samme detalj etter dette året    .Bilde 11 og 12
 • Bodø Tegleverk A/S etablert.   Bilde 17
 • Helligvær kapell Storsørøy innviet. Se 1899 og 1913.

1909 -

 • Norges Bank i Storgata 11  Bilde 16
 • Byen får første strøm fra Breiva kraftstasjon (lagt ned i 1960)
 • Kongens gt 29 "Karl Johan" Emilie Jensen.
 • Torvgata 3.
 • Ingvald Kristensen, Skipshandel. Storgata 9A men med inngang Sjøgata/Svinesund.  Bilde 15


Bilder

Noen bilder fra tiåret. først fra Rønvik Sindsykehus som sto ferdig i 1902. Videre fra byggeperioden. Øvrige bilder er fra de aktuelle årstall eller hendelser til venstre.

Bilder med rød undertekst er linket til Facebook.

Rønvik Sindsygehus ferdig 1902

Bilde 1

Bilde 4

Bilde 7

Bilde 16

Bilde 2

Bilde 11

Bilde 17

Bilde 3

Bilde 6

Bilde 12

Bilde 15

Noen flere bilder fra samme tidsperiode

I dette bildet ser vi Riedelgården, med Havnegata på venstre side. Når du klikker på bildet til stor versjon, kan du se at det står på det store skilte "Dampbakeri". Helt til høyre står det "Jakob Klette, Uhrmager". (tror jeg da)

Da vil jeg tro at det er stedet hvor Klette startet sin viksomhet. Tjærandsen var nok også i dette bygget noe senere.

For øvrig, så er dette bildet tatt av kongen av Thailand, da han var på besøk i 1907.

Bertnes Åsen 1900-1910
Sildefiske ved Hopen, tidlig 1900 tallet.
Lokomotivet Putten, brukt under byggingen av moloen.
Kirkegata, sett fra kirken mot Jakhelngården.
Havna med Havnegata rett opp
Steinbruddet i Breivika under bygging av moloen.
3 unge damer og 3 herrer på Torvet i Bodø 1900-1915

BODØS TIDSLINJE   1900 - 1909    (Øvrige årstall kommer i det blå feltet uvenfor).


Fra århundreskiftet og frem til 1930 var det ikke den store veksten av innbyggere tross store utbygginger av kaiannlegg, Rønvik Asyl og flere foretningsgårder. Innbyggertallet lå stabilt på ca. 5000 i disse årene.