1926 Fylkesutstillingen 2

Fylkesutstillingen i Bodø 1926

Noen avis-klipp fra utstillingen

7.juli 1926

Foto: for "Aftenposten"  av fotograf Helgesen Bodø

"Aftenposten"s postflyver, Leif Lier, kringsatt av mange beundrere                            Kongen gaar iland til aapningen                                        Aapningen foran utstillingens hovedbygning idet Kongen taler

Småklipp og bilder

annonser: