1980 Tysfjord


M/S "Tysfjord"

En reportasje klippet fra Aftenposten 1980

Interessen for å kjøpe "Tysfjord" har vært stor, forteller rederparet Joanna og George Mallion. Men det har trukket ut med en endelig avgjørelse. Foreløpig har de ikke gjordt annet med båten enn å hvitmale skroget.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   fortsetter under til venstre   --------                     


Leserbrevet


Litt senere i 1980

Kystrutebåten M/S Tysfjord var en av kystens virkelige travere, og gikk i trafikk på Nordlandskysten i over 40 år. Torsdag ble båten tatt med 50 tonn marihuana utenfor New Orleans.

(Aftenpostens korrespondent Gunnar Selgård)

Kystvakten i New Orleans kom torsdag over et parti på 50 tonn marihuana ombord i det tidligere norskregistrete skipet M/S "Tysfjord", som fram til 1979 gikk som lokalrutefartøy i Nordland. Skipet var gått på grunn i en kanal som går paralellt med Missippielven, ca 30 nautiske mil fra New Orleans. Det var da kystvakten skulle hjelpe til med å få skipet flott at man oppdaget marihuana lasten.


Skipets siste havn var Aruba i neder- landske Antillene, som ligger rett utenfor Colombia og Venezuela. Lasten er beslaglagt av tollvesenet i New Orleans, og den 11 mann store besetningen, som alle var spansktalende, er arrestert.

Kystvakten i New Orleans hadde først fått opplyst at skipet var Panama-registrert, men senere ble det opplyst at båten var norskregistrert.

Ifølge Sjøfartsdirektoratets eget register, som stadig ajourføres, er imidlertid M/S "Tysfjord" ikke lenger registrert i Norge.

Overfor Aftenposten opplyser man at båten ble solgt i juni 1979, og endelig slettet fra norsk register 5. september samme år. Ifølge papirene skal båten ha blitt overført til ny eier i California.

Ifølge direktør Arne Dvergsdal i Saltens Dampskipsselskap, som drev M/S "Tysfjord" i lokal rutetrafikk i Nordland helt siden båten ble bygget i 1937, ble båten solgt til en engelsk privatmann. Engelskmannen pusset båten opp, og solgte den for en måned siden videre til Colombia i Syd-Amerika.

Vi kjenner ikke noe mer til båten efter at den ble overtatt av de nye eierne i Colombia, opplyser Dvergedal til Aftenposten.

Som en kuriositet kan nevnes at M/S "Tysfjord", som er på 266 brutto registertonn, var den første lokalbåt som ble bygget for dieseldrift i Norge. Det var en typisk lokalrutebåt, med plass til 150 passasjerer samt last. Båten ble forøvrig ombygget et par ganger, opplyser Dvergedal.

Gamle Bodø               post@gamlebodo.com                 arne engmo