1960 Trafikkknutepunkt
Bodø i 1955, der kulturhuset Stormen står nå

En nyåpnet jernbanestasjon i Bodø. Bildet fra antakelig 1962.  Se Facebook

 i Avisa  1960

Sakset fra Aftenposten 16.07.1960