1937 Nordnorgemessen

fortsetter under

Kongen åpner Nordnorges varemesse