1972 Nordlendingen

Et klipp fra Aftenposten i 1972

annonse: