1932 Jernbanetrasse

Nord 1

Mest gammelt, litt Nytt fra Nord

 

I 1932 ble det planlagt en annen og 70 kilometer kortere jernbanetrassè fra Mo til Bodø

Åpning av Nordlandsbanen 7. juni 1962

annonse:

Nord1.no Gamle Bodø post@gamlebodo.com arne engmo